Oferta

Rozwiązania RADIX są przeznaczone do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, budżetowe i oświatowe oraz komercyjne podmioty współpracujące z wymienionymi jednostkami takie jak firmy wywozowe. Oprogramowanie jest podzielone na praktyczne, przyjazne w obsłudze moduły przeznaczone do realizacji wybranych zadań z możliwością integracji z systemami zewnętrznymi. Każdy z modułów może funkcjonować niezależnie lub w powiązaniu ze współdzielonymi zbiorami referencyjnymi – rejestrami mieszkańców i podmiotów niebędących osobami fizycznymi oraz jako element procesu przetwarzania danych w jednostce, na przykład w obiegu dokumentów. Centralne aplikacje RADIX upraszczają zarządzanie jednostką na poziomie obsługi księgowej – poprzez automatyczną agregację danych z poszczególnych systemów dziedzinowych i jednostek podległych oraz w zakresie obsługi informatycznej, umożliwiając nadzorowanie procesów i uprawnień użytkowników za pośrednictwem wygodnych, dedykowanych narzędzi. Wszystkie składniki oprogramowania RADIX posiadają ten sam interfejs użytkownika, dzięki czemu czas niezbędny do przeszkolenia pracowników na stanowisku pracy jest skrócony do minimum.

 • ALK+ System Wydawania Zezwoleń
 • EBOI+ Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • EBUD+ System Ewidencji Budynków i Naliczania Czynszów
 • EGW+ System Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów
 • EKO+ System Ewidencji Opłat Komunalnych
 • GOK+ System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 • NDZ+ System Naliczania Opłat Dzierżawnych
 • NOR+ System Obsługi Opłat Reklamowych
 • POGRUN+ System Naliczania Podatków od Nieruchomości, Rolnych i Leśnych
 • POST+ System Naliczania Podatków od Środków Transportowych
 • REJ+ System Obsługi Rejestrów i Umów
 • STM+ System Straż Miejska
 • WIP+ System Windykacji Opłat i Podatków
 • EGRUN+ System Ewidencji Gruntów i Budynków
 • ELUD+ Rejestr Mieszkańców
 • MAGAZYN+ System Gospodarki Magazynowej
 • MKO+ System Ewidencji Mienia Komunalnego
 • STW+ System Środki Trwałe
 • WYB+ Rejestr Wyborców
 • EGZ+ System Obsługi Egzekucji
 • FAKTURA+ System Fakturowania VAT
 • FKB+ System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej
 • KASA+ System Obsługi Kasy
 • RZA+ Rejestr umów, zaangażowania i zobowiązań
 • ESO+ System Obsługi Stypendiów Oświatowych
 • EZAR+ System Obsługi Świadczeń Rodzinnych
 • FA+ System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego
 • NDM+ System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych
 • EBOI+ Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • EGZ+ System Obsługi Egzekucji
 • EKO+ System Ewidencji Opłat Komunalnych
 • GOK+ System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 • STM+ System Straż Miejska
 • EOD+ System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
 • INFO+ System Informacji o Mieszkańcach, Właścicielach i Użytkownikach
 • UPR+ System Nadawania Uprawnień