ALK+

Oprogramowanie

System Wydawania Zezwoleń ALK+

System Wydawania Zezwoleń ALK+ jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. System ALK+ umożliwia prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rejestrację wniosków, decyzji, zezwoleń oraz oświadczeń związanych z wartością sprzedanego alkoholu, naliczanie opłat za wydawane zezwolenia oraz opłat od złożonych oświadczeń dotyczących wartości, drukowanie wykazów, dotyczących aktualnych zezwoleń oraz zezwoleń, którym upłynął termin ważności oraz drukowanie dokumentów związanych z prowadzoną ewidencją zezwoleń.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System Wydawania Zezwoleń ALK+ jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

System ALK+ umożliwia:

 • rejestrację wniosków, decyzji oraz oświadczeń związanych z wartością sprzedanego alkoholu
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • naliczanie opłat za wydawane zezwolenia oraz opłat od złożonych oświadczeń dotyczących wartości
 • drukowanie wymaganych dokumentów związanych z prowadzoną ewidencją zezwoleń, takich jak decyzje itp.
 • drukowanie wykazów aktualnych zezwoleń oraz zezwoleń, dla których upłynął termin obowiązywania
 • wysyłanie wiadomości SMS oraz e-mail do wnioskodawców z powiadomieniami dotyczącymi złożonych przez nich wniosków
 • importowanie wniosków składanych drogą elektroniczną przez platformę ePUAP
 • prowadzenie wieloletniego archiwum
 • współpracę z innymi systemami z pakietu RADIX.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server