ALK+

Oprogramowanie

System Wydawania Zezwoleń ALK+

System Wydawania Zezwoleń ALK+ jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. System ALK+ umożliwia prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rejestrację wniosków, decyzji, zezwoleń oraz oświadczeń związanych z wartością sprzedanego alkoholu, naliczanie opłat za wydawane zezwolenia oraz opłat od złożonych oświadczeń dotyczących wartości, drukowanie wykazów, dotyczących aktualnych zezwoleń oraz zezwoleń, którym upłynął termin ważności oraz drukowanie dokumentów związanych z prowadzoną ewidencją zezwoleń.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System Wydawania Zezwoleń ALK+ jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

System ALK+ umożliwia:

  • rejestrację wniosków, decyzji oraz oświadczeń związanych z wartością sprzedanego alkoholu
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • naliczanie opłat za wydawane zezwolenia oraz opłat od złożonych oświadczeń dotyczących wartości
  • drukowanie wymaganych dokumentów związanych z prowadzoną ewidencją zezwoleń, takich jak decyzje itp.
  • drukowanie wykazów aktualnych zezwoleń oraz zezwoleń, którym upłynął termin „ważności”
  • prowadzenie wieloletniego archiwum
  • współpracę z innymi systemami z pakietu RADIX.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server