Usługi komunalne

Zastosowanie

Rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego, budżetowych i podmiotów komercyjnych realizujących zadania w zakresie gospodarowania odpadami, dostawy wody i odprowadzania ścieków. Obsługa deklaracji wpływających w formacie elektronicznym, wymiaru należności, płatności i windykacji. Rejestracja danych o odbiorach w powiązaniu z trasami przejazdu oraz odczytów wodomierzy. Udostępnianie informacji o należnościach przez platformę internetową (EBOI) lub aplikację mobilną z obsługą płatności online i komunikacji (SMS, e-mail, ePUAP).