EGRUN+

Oprogramowanie

System Ewidencji Gruntów i Budynków EGRUN+

System Ewidencji Gruntów i Budynków EGRUN+ służy do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w układzie rejestru gruntów i budynków dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów, archiwizacji jednostek rejestrowych oraz sporządzania zestawień ewidencji gruntów. Dodatkowo system umożliwia wczytywanie plików bazy danych w formacie SWDE/GML przeznaczonych do komunikacji z innymi systemami ewidencji gruntów.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System Ewidencji Gruntów i Budynków EGRUN+ przeznaczony jest do kompleksowej obsługi ewidencji gruntów i budynków.

System EGRUN umożliwia:

  • prowadzenie pełnej ewidencji gruntów i budynków, w układzie rejestru gruntów i budynków dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów,
  • sporządzanie wymaganych przepisami raportów oraz zestawień i wykazów ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenia rejestru dzierżaw na wniosek,
  • podgląd budynków oraz działek na mapie OpenStreetMap, Geoportal i e-mapa,
  • prowadzenie wieloletniego archiwum jednostek rejestrowych,
  • współpracę z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server