FA+

Oprogramowanie

System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+

System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+ służy do obsługi funkcji związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

przeznaczenie

Przeznaczenie

Ewidencja

 • wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • wniosków o podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • wnioskodawców, osób uprawnionych oraz członków rodzin wraz z zaświadczeniami o dochodach,
 • związanej z wnioskami korespondencji wraz z załącznikami,
 • wydanych decyzji,
 • wywiadów alimentacyjnych i oświadczeń majątkowych dłużników,
 • wypłaconych świadczeń.

Obsługa wypłat

FA+ umożliwia sporządzenie i drukowanie:

 • list wypłat,
 • przekazów pieniężnych,
 • druków przelewów na konta świadczeniobiorców.

Sprawozdawczość

FA+ umożliwia sporządzenie i drukowanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Platforma systemowa

 • System operacyjny Microsoft Windows
 • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL