EBOI+

Oprogramowanie

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta EBOI+

System EBOI+ służy do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności oraz składania wniosków i deklaracji w formacie elektronicznym.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System EBOI+ daje interesantom urzędu możliwość dokonywania płatności w związku z opłatami i podatkami obsługiwanymi przez systemy dziedzinowe pakietu RADIX oraz przeglądanie, wypełnianie i składanie wniosków lub deklaracji z tytułu ww. opłat i podatków.

System EBOI+ umożliwia:

 • uwierzytelnienie użytkowników za pomocą usług węzła krajowego, np. za pomocą profilu zaufanego,
 • dostęp uwierzytelnionych użytkowników do ich danych zarejestrowanych w systemach dziedzinowych obsługujących podatki i opłaty w urzędzie, przy czym zakres udostępnianych przez system danych obejmuje:
  • wymiar opłat i podatków,
  • aktualny stan zobowiązań wraz z historią płatności,
  • dane złożonych w EBOI wniosków, informacji i deklaracji,
 • wnoszenie płatności z tytułu opłat i podatków drogą elektroniczną za pośrednictwem zewnętrznego systemu obsługi płatności,
 • rejestrację opisów procedur urzędowych prowadzonych w formie katalogu spraw,
 • budowę elektronicznych formularzy wniosków, informacji i deklaracji w zakresie podatków i opłat,
 • tworzenie powiązanych z formularzami wzorów dokumentów elektronicznych do publikacji w CRWDE,
 • podczas wypełniania elektronicznych formularzy przez użytkownika, automatyczne uzupełnianie wybranych pól formularzy aktualnymi danymi zarejestrowanymi w systemach dziedzinowych obsługujących podatki i opłaty w urzędzie (np. dane o współwłaścicielach, użytkach, aktualnej deklaracji w zakresie segregacji odpadów),
 • przesyłanie danych z wypełnionych przez użytkowników formularzy do dedykowanej skrytki urzędu na platformie ePUAP,
 • przeglądanie wypełnionych elektronicznych formularzy, wysłanych do skrytki ePUAP urzędu,
 • przeglądanie danych spraw i przesyłek interesanta udostępnianych systemowi EBOI+ przez system EOD+,
 • rezerwowanie terminów wizyt w urzędzie w celu załatwienia wybranej sprawy na danym stanowisku.

System EBOI+ współpracuje z systemami dziedzinowymi pakietu RADIX za pośrednictwem systemu RADIX INFO+.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server