EBOI+

Oprogramowanie

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta EBOI+

System EBOI+ służy do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności oraz składania wniosków i deklaracji w formacie elektronicznym.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System EBOI+ daje interesantom urzędu możliwość dokonania płatności w związku z opłatami i podatkami obsługiwanymi przez systemy dziedzinowe pakietu RADIX oraz przeglądanie i składanie wniosków lub deklaracji z tytułu ww. opłat i podatków.

System EBOI+ umożliwia:

 • uwierzytelnienie użytkowników za pomocą profilu zaufanego/węzła krajowego (systemy PZ/WK),
 • dostęp uwierzytelnionym użytkownikom do ich danych zarejestrowanych w systemach dziedzinowych obsługujących podatki i opłaty w urzędzie, przy czym zakres udostępnianych przez system danych obejmuje:
  • wymiar opłat i podatków,
  • aktualny stan zobowiązań wraz z historią płatności,
  • dane złożonych wniosków i deklaracji,
 • wnoszenie płatności z tytułu opłat i podatków drogą elektroniczną za pośrednictwem zewnętrznego systemu obsługi płatności,
 • rejestrację opisów procedur urzędowych prowadzonych w formie katalogu spraw,
 • budowę elektronicznych formularzy deklaracji/informacji w zakresie podatków i opłat,
 • tworzenie powiązanych z formularzami wzorów dokumentów elektronicznych do publikacji w CRWDE,
 • automatyczne wypełnianie osadzonych w nim formularzy aktualnymi danymi zarejestrowanymi w systemach dziedzinowych obsługujących podatki i opłaty w urzędzie (np. dane o współwłaścicielach, użytkach, aktualnej deklaracji w zakresie segregacji odpadów),
 • przesyłanie danych z osadzonych w nim formularzy do dedykowanej skrytki na platformie ePUAP.

System EBOI+ współpracuje z systemami dziedzinowymi pakietu RADIX za pośrednictwem systemu RADIX INFO+.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server