STM+

Oprogramowanie

System Straż Miejska STM+

System Straż Miejska STM+ służy do prowadzenia kartotek funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz do sporządzania zestawień mandatów.

przeznaczenie

System STM+ umożliwia:
 1. prowadzenie ewidencji działań funkcjonariuszy straży miejskiej za pomocą kartotek:
  • funkcjonariuszy straży miejskiej,
  • ukaranych,
  • wykroczeń (w tym mandatów),
  • ujawnionych przestępstw,
  • wezwań,
  • innych działań,
  • właścicieli i oznakowań,
  • wyposażenia,
 2. prowadzenie ewidencji abonamentów parkingowych,
 3. eksport zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o dane właścicieli i pojazdów, oraz import odpowiedzi CEPiK z automatycznym zapisem do bazy danych,
 4. tworzenie i drukowanie zestawień mandatów.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server