ECP+

Oprogramowanie

Portal Pracownika ECP+

System ECP+ jest narzędziem dla pracowników jednostki przeznaczonym do rejestrowania czasu pracy i nieobecności oraz podglądu danych pracownika udostępnianych przez system KADRY+. Moduł udostępnia dane o czasie pracy systemowi KADRY+ oraz umożliwia pobieranie identyfikatorów pracowników zarejestrowanych w systemach RXADMIN i UPR+.

przeznaczenie

ECP+ umożliwia uprawnionym pracownikom rejestrację czasu pracy (godzinę rozpoczęcia i zakończenia), nieobecności (wyjścia prywatne, służbowe i delegacje) i wniosków urlopowych. Przy współpracy z systemem KADRY+ można powiązać identyfikatory logujących się pracowników z umowami zarejestrowanymi w systemie KADRY+, co umożliwia:
  • przeglądanie przez pracowników własnych danych zarejestrowanych w systemie KADRY+ (urlopy, nieobecności w pracy, zdarzenia godzinowe, badania okresowe, ukończone kursy, uzyskane kwalifikacje, bilety, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do płacy, nagrody i kary, czas pracy),
  • przejmowanie do systemu KADRY+ danych o czasie pracy, nieobecnościach i złożonych za pośrednictwem ECP+ wniosków urlopowych.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server