ECP+

Oprogramowanie

Portal Pracownika ECP+

System ECP+ jest narzędziem dla pracowników jednostki przeznaczonym do rejestrowania czasu pracy, nieobecności i wniosków oraz podglądu danych pracownika udostępnianych przez systemy RADIX KADRY+ i RADIX PŁACE+. Moduł udostępnia dane o czasie pracy systemowi KADRY+ oraz udostępnia wnioski zarejestrowane przez użytkowników systemowi RADIX UPR+. System umożliwia pobieranie identyfikatorów pracowników zarejestrowanych w systemach RADIX RXADMIN i UPR+.

przeznaczenie

ECP+ umożliwia uprawnionym pracownikom rejestrację czasu pracy (godzinę rozpoczęcia i zakończenia), zdarzeń godzinowych (np. wyjścia prywatne, służbowe i delegacje) oraz wniosków (np. urlopowych i o zastępstwa). Powiązanie identyfikatorów logujących się pracowników z umowami zarejestrowanymi w systemie KADRY+, umożliwia:

  • przeglądanie przez pracowników własnych odcinków wypłat zarejestrowanych w systemie PŁACE+,
  • przeglądanie przez pracowników własnych danych zarejestrowanych w systemie KADRY+ (urlopy, nieobecności w pracy, zdarzenia godzinowe, badania okresowe, ukończone kursy, uzyskane kwalifikacje, bilety, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do płacy, nagrody i kary, czas pracy),
  • przejmowanie do systemu KADRY+ danych o czasie pracy, nieobecnościach i złożonych za pośrednictwem ECP+ wniosków urlopowych.

Ponadto system ECP+ umożliwia:

  • rejestrację przez pracowników wniosków o zastępstwa oraz o nadanie uprawnień do systemu informatycznego; wnioski zaakceptowane przez przez uprawnionego pracownika ECP+ są udostępniane systemowi UPR+,
  • rejestrację i wydruk delegacji,
  • sporządzenie wykazów czasów pracy, zdarzeń godzinowych, wniosków oraz urlopów z uwzględnieniem planowanych dni urlopów,
  • wyświetlenie czasów pracy, zdarzeń godzinowych i wniosków w formie przejrzystego kalendarza,
  • import czasów pracy z czytnika lub z pliku tekstowego.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server