ELUD+

Oprogramowanie

Rejestr Mieszkańców ELUD+

System ELUD+ służy do prowadzenia rejestru mieszkańców i udostępniania ich danych pozostałym systemom z pakietu RADIX w ramach zadań realizowanych przez JST.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System jest przeznaczony do obsługi rejestru mieszkańców w zakresie nw. zadań:

  • rejestracja i modyfikacja danych dotyczących ludności w układzie kart osobowych mieszkańców,
  • tworzenie wymaganych przepisami dokumentów i wykazów,
  • przeprowadzanie analiz i sprawozdawczości,
  • utrzymanie bazy aktualnych i byłych mieszkańców,
  • prowadzenie kartotek obwodów wyborczych/rejonów adresowych oraz sporządzanie list wyborczych,
  • synchronizacja danych mieszkańców gminy z systemem ŹRÓDŁO za pośrednictwem systemu RADIX KSN+,
  • udostępnianie danych dotyczących mieszkańców pozostałym systemom z pakietu RADIX.

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows
  • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL