EOD+

Oprogramowanie

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD+

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD+ jest przeznaczony do prowadzenia czynności kancelaryjnych oraz ich dokumentowania, w szczególności do prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw, wykonywania dekretacji i akceptacji, oraz gromadzenia przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw.

przeznaczenie

Do podstawowych funkcji i operacji systemu EOD+ należą:

W zakresie rejestracji i modyfikacji:

 • przeglądanie i zarządzanie danymi o sprawach, zarejestrowanych przesyłkach wpływających i wychodzących oraz dokumentach wewnętrznych
 • rejestrowanie spraw, przesyłek i dokumentów
 • archiwizacja plików jako załączników do przesyłek i dokumentów
 • obsługa skrzynki poczty elektronicznej, ePUAP oraz plików przesyłanych ze stacji roboczych
 • pobieranie dokumentów z systemów dziedzinowych RADIX, np. nakazów płatniczych z RADIX POGRUN+
 • przekazywanie dokumentów do systemów dziedzinowych RADIX
 • podgląd zobowiązań, umów i zaangażowań z systemu RADIX RZA+
 • współpraca z systemem Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej
 • obsługa e-Doręczeń
 • praca użytkowników w określonym kontekście — każdy pracownik może się poruszać w systemie w obrębie własnej jednostki organizacyjnej lub przypisanych do siebie zadań
 • współpraca z systemem RADIX UPR+ w zakresie zastępstw — system umożliwia użytkownikowi przejęcie kontekstu zastępowanej osoby
W zakresie raportowania i sprawozdawczości:
 • wykazy spraw
 • wykazy przesyłek wpływających i wychodzących
 • wykazy dokumentów
 • wykazy podmiotów
 • raporty o przetwarzaniu danych osobowych

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server