EOD+

Oprogramowanie

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD+

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD+ jest przeznaczony do prowadzenia czynności kancelaryjnych oraz ich dokumentowania, w szczególności do prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw, wykonywania dekretacji i akceptacji, oraz gromadzenia przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw.

przeznaczenie

Do podstawowych funkcji i operacji systemu EOD+ należą:

W zakresie rejestracji i modyfikacji:

  • przeglądanie i zarządzanie danymi o sprawach, zarejestrowanych przesyłkach wpływających i wychodzących oraz dokumentach wewnętrznych
  • rejestrowanie spraw, przesyłek i dokumentów
  • archiwizacja plików jako załączników do przesyłek i dokumentów
  • obsługa skrzynki poczty elektronicznej, ePUAP oraz plików przesyłanych ze stacji roboczych
W zakresie raportowania i sprawozdawczości:
  • wykazy spraw
  • wykazy przesyłek wpływających i wychodzących
  • wykazy dokumentów
  • raporty o przetwarzaniu danych osobowych

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server