NDM+

Oprogramowanie

System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych NDM+

System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych NDM+ jest przeznaczony do obsługi problematyki związanej z realizacją zadań gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych.

przeznaczenie

System NDM+ umożliwia:

 • rejestrację wnioskodawców, zarządców, wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i deklaracji dotyczących dochodów gospodarstwa domowego,
 • automatyczną kontrolę wniosków i deklaracji pod względem formalnym,
 • automatyczne naliczanie wysokości należnych dodatków mieszkaniowych i ryczałtów,
 • redagowanie i drukowanie decyzji o przyznaniu (odmowie przyznania, wstrzymaniu) dodatku mieszkaniowego,
 • drukowanie listy wypłat, przelewów, przekazów oraz blankietów wniosków i deklaracji,
 • prowadzenie kartoteki rejestrowanych dokumentów, wydanych decyzji i wypłat,
 • obsługę dodatku energetycznego,
 • wykonywanie raportów statystycznych,
 • prowadzenie wieloletniego archiwum,
 • przekazywanie danych do systemów RADIX KASA+ i RADIX FKB+.

Platforma systemowa

 • System operacyjny Microsoft Windows
 • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL