WIP+

Oprogramowanie

System Windykacji Opłat i Podatków WIP+

System Windykacji Opłat i Podatków WIP służy do zakładania i bieżącej aktualizacji kont rozrachunkowych dla wszystkich płatników z terenu gminy, księgowania operacji na poszczególnych kontach (przypisy, wpłaty, odpisy itp.) niezależnie od rodzaju podatku lub opłaty, tworzenia wykazów podatków i opłat, prowadzenia wieloletniego archiwum, analizy rozrachunkowej kont, obsługi tytułów wykonawczych oraz drukowania upomnień i decyzji. System automatycznie przejmuje dane dotyczące należnych opłat i podatków z systemów wymiarowych pakietu RADIX.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System WIP+ przeznaczony jest do:

  • zakładania i bieżącej aktualizacji kont dla wszystkich podatników z terenu miasta/gminy,
  • analizy rozrachunkowej kont,
  • obsługi tytułów wykonawczych,
  • drukowania upomnień, decyzji itp.
  • tworzenia i drukowania wykazów podatników oraz podatków,
  • prowadzenia wieloletniego archiwum wraz z możliwością jego przeglądania.

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX, przejmując dane osobowe oraz naliczone w systemach wymiarowych przypisy i należności.

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows
  • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL