Pomoc społeczna

Zastosowanie

Rozwiązania do realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych i dodatkowych świadczeń na rzecz rodziny oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także dla wypłat dodatków mieszkaniowych i stypendiów oświatowych. Oprogramowanie jest podzielone na praktyczne, przyjazne w obsłudze moduły przeznaczone do realizacji wybranych zadań, zintegrowane z systemami zewnętrznymi w zakresie wymagań określonych przepisami prawa i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.