NDZ+

Oprogramowanie

System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+

System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+ jest przeznaczony do rejestracji umów dzierżaw i najmu oraz do naliczania opłat z tytułu umów dzierżaw lub najmu.

przeznaczenie

Przeznaczenie systemu

System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+ służy do rejestracji umów dzierżawy i najmu oraz fakturowania należności z ich tytułu. W bazie systemu przechowywane są dane o podmiotach (osoby fizyczne i prawne) i umowach dzierżawy. Operacje systemu NDZ+ pozwalają na rejestrację, przeglądanie umów i faktur wystawionych stosownie do naliczonych należności oraz sporządzanie wykazów umów i faktur (w tym rejestrów VAT koniecznych w celach ewidencjonowania sprzedaży). W systemie NDZ+ możliwe jest także przeglądanie rejestru gruntów i budynków.

System NDZ+ umożliwia:

  • prowadzenie ewidencji umów dzierżaw i najmu,
  • rejestrację i naliczanie należności dla umów w oparciu o szereg schematów możliwych do zdefiniowania przez użytkownika,
  • rejestrację oraz ewidencję zmian umów (korekta opłat, zmiana dat obowiązywania umów itp),
  • sporządzanie raportów oraz zestawień i wykazów umów dzierżaw i najmu,
  • wystawianie faktur i prowadzenie rejestru VAT,
  • eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego (ewidencja sprzedaży VAT - JPK_VAT, faktury VAT - JPK_FA).

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server