EBUD+

Oprogramowanie

System Ewidencji Budynków i Naliczania Czynszów EBUD+

System Ewidencji Budynków EBUD+ służy do prowadzenia ewidencji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczania czynszów i opłat eksploatacyjnych za lokale, nakładów finansowych na budynek oraz rozliczania tych nakładów na wspólnoty mieszkaniowe.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System EBUD+ służy do prowadzenia ewidencji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczania czynszów i opłat eksploatacyjnych za lokale, naliczania nakładów finansowych na budynek oraz rozliczania tych nakładów na wspólnoty mieszkaniowe.

System EBUD+ umożliwia:

 • rejestrację i prowadzenie ewidencji budynków lokali, najemców oraz opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie opłat miesięcznych,
 • sporządzanie i drukowanie umów najmu,
 • prowadzenie kartoteki najemców, zarządców, administratorów oraz właścicieli lokali,
 • drukowanie wymaganych zestawień finansowych,
 • wystawienie faktur, prowadzenie rejestru VAT,
 • eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego (ewidencja sprzedaży VAT - JPK_VAT, faktury VAT - JPK_FA),
 • prowadzenie wieloletniego archiwum,
 • lokalizację budynków na mapie OpenStreetMap, e-mapa,
 • współpracę z innymi systemami z pakietu RADIX.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server