EKO+

Oprogramowanie

System Ewidencji Opłat Komunalnych EKO+

System Ewidencji Opłat Komunalnych EKO+ służy do naliczania opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, umów, wodomierzy, ryczałtów oraz naliczanie i drukowanie faktur VAT i not księgowych, tworzenie i drukowanie zestawień m. in. stanów wodomierzy i zużycia wody, generowanie plików JPK. Dodatkowo w wersji rozszerzonej systemu podstawowego: rejestrację inkasentów, automatyczny podział na trasy inkasenckie, wydawanie danych dla programu inkasenckiego na komputerze PSION oraz przejmowanie zarejestrowanych odczytów i faktur, wczytywanie odczytów radiowych.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System EKO+ jest przeznaczony do:
 • prowadzenia ewidencji kontrahentów (punktów poboru wody) i umów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • prowadzenia ewidencji danych osobowych nabywców i odbiorców, wodomierzy i ich stanów, ryczałtów wg norm zużycia wody, taryf dla taryfowych grup odbiorców,
 • automatycznego naliczania faktur VAT i not księgowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z opłatami abonamentowymi naliczanymi różnymi metodami (za miesiące, kwartały, odczyty),
 • drukowania faktur VAT, ewidencji sprzedaży, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, rejestru przypisów i odpisów oraz innych wykazów i zestawień,
 • pobierania z bazy systemu WIP+ danych o zaległościach.

Dodatkowo wersja rozszerzona systemu podstawowego umożliwia:

 • rejestrację danych inkasentów,
 • podział na trasy inkasenckie wg adresów punktu poboru lub rejonów,
 • wydawanie danych do przetworzenia programem inkasenckim na komputerze PSION,
 • przejmowanie danych odczytów i faktur zarejestrowanych na komputerze PSION,
 • wczytywanie odczytów radiowych,
 • wysyłkę faktur pocztą elektroniczną e-mail i sms.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server