Zarządzanie procesami i danymi

Zastosowanie

Rozwiązania zapewniające przepływ danych między składnikami oprogramowania RADIX i systemami zewnętrznymi oraz zarządzanie procesami i zasobami w jednostce. Obejmują obieg korespondencji, dokumentów finansowych, referencyjną bazę danych kontrahentów zintegrowaną z rejestrem mieszkańców i zarządzanie dostępami użytkowników w powiązaniu z uprawnieniami domenowymi. Umożliwiają integrację z systemami zewnętrznymi: PESEL, ePUAP, PZ, WK, ZUS, MF, Emp@tia, BIR, KIR, PEF i innymi.