POGRUN+

Oprogramowanie

System Naliczania Podatków od Nieruchomości, Rolnych i Leśnych POGRUN+

System Naliczania Podatków od Nieruchomości, Rolnych i Leśnych POGRUN+ służy do naliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, ewidencjonowania przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych z opodatkowania, wprowadzania zmian i naliczania na podstawie informacji/deklaracji podatkowych związanych z nimi przypisów i odpisów.

przeznaczenie

System umożliwia wydruk postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, nakazów płatniczych tj. decyzji wymiarowych i decyzji po zmianie, prowadzenie wieloletniego archiwum wymiaru, rejestrację deklaracji podatkowych od osób prawnych itp. oraz rejestrację zmian deklaracji, wniosków i naliczanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej) oraz wydruk informacji i deklaracji podatkowych.

Przeznaczenie

System POGRUN+ przeznaczony jest do:

 • prowadzenia pełnej ewidencji przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych z opodatkowania - nieruchomości, użytków rolnych oraz lasów, zarówno będących własnością osób fizycznych, jak prawnych i jednostek organizacyjnych (deklaracje podatkowe),
 • ustalenia wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób fizycznych (z wyjątkiem osób fizycznych, które składają deklarację oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne),
 • rejestracji wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, które składają deklarację na podatek oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
 • wprowadzania zmian i ustalania (informacje) albo rejestracji (deklaracje) związanych z nimi przypisów i odpisów,
 • wydruku decyzji podatkowych wymiarowych jak i po zmianie tj. nakazów płatniczych obejmujących postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego,
 • rejestracji wniosków i naliczania decyzji odnośnie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • drukowania rejestrów, zaświadczeń, wykazów oraz sprawozdań okresowych i rocznych, m.in. sprawozdania SP-1,
 • wydruku informacji i deklaracji podatkowych IN-1, IR-1, IL-1, DN-1, DR-1, DL-1 wraz z załącznikami,
 • prowadzenia wieloletniego archiwum wymiaru.

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server