Polityka prywatności

Ochrona Prywatności

Definicje

RADIX: RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, KRS 0000638139, NIP 5842751270.

Serwis: serwis internetowy RADIX.

Użytkownik: każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z Serwisu.

Administrator danych: RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, KRS 0000638139, NIP 5842751270.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opubl. Dz. U.UE.L 2016.119.1.

Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zasady prywatności

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej.
 2. Przesłanie danych osobowych do RADIX jest dobrowolne i wymaga wypełnienia znajdującego się w Serwisie formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z przesyłającym dane. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane jedynie w celu niezbędnych kontaktów z wybranymi osobami.
 3. Przesłanie danych osobowych za pomocą formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez RADIX. Zgoda Użytkownika może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie RADIX oświadczenia w tym przedmiocie. Cofnięcie zgody przez Użytkownika obliguje RADIX do usunięcia przetwarzanych danych dotyczących tego Użytkownika.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest RADIX.
 5. Użytkownik ma prawo do informacji o zakresie i rodzaju jego danych osobowych przetwarzanych przez RADIX oraz do żądania ich zmiany, uzupełnienia lub usunięcia.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez RADIX w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą.
 7. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez RADIX wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP mogą być wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 8. RADIX nie przechowuje plików cookies na komputerach Użytkowników Serwisu. Wszelkie informacje o Użytkownikach Serwisu przechowywane są i przetwarzane przez RADIX z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego oraz RODO.
 9. Dane Użytkowników Serwisu nie są udostępnianie żadnym podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie.
 10. RADIX dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi uniemożliwiającymi dostęp do danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.
 11. Rozwój technologii oraz rozwój oferty RADIX powodują, że polityka ochrony prywatności RADIX może ulegać zmianom, o których RADIX będzie informować na niniejszej stronie.
 12. Uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji prosimy kierować na adres radix@radix.com.pl lub RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk.