ESO+

Oprogramowanie

System Obsługi Stypendiów Oświatowych ESO+

System Obsługi Stypendiów Oświatowych ESO+ przeznaczony jest do obsługi zadań związanych z przyznawaniem i realizacją stypendiów oświatowych - socjalnych oraz motywacyjnych, a także zasiłków jednorazowych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw Nr 281, Pozycja 2781) i rozporządzeniami do tej ustawy.

przeznaczenie

Podstawowe operacje systemu

Rejestrowanie i prowadzenie ewidencji:

 • wszystkich wniosków o stypendia oraz zasiłki jednorazowe;
 • związanych ze składanymi wnioskami załączników;
 • wnioskodawców oraz członków ich rodzin wraz z zaświadczeniami o dochodach;
 • dysponentów świadczeń;
 • wnioskowanych i przyznanych świadczeń wraz z rejestracją i ewidencją dokumentów rozliczających (faktury, rachunki itp.).

Wystawianie decyzji

 • treść decyzji podpowiadana jest automatycznie przez system, w zależności od naliczonej kwoty dochodów na członka rodziny, danych świadczeniobiorców, rodzaju przyznanych świadczeń oraz dysponentów.

Wypłaty stypendiów i zasiłków

ESO+ umożliwia sporządzenie i wydrukowanie:

 • list wypłat,
 • przekazów pieniężnych pocztowych;
 • druków przelewów na konta świadczeniobiorców.

Współpraca z innymi systemami

 • Przejmowanie danych osobowych wnioskodawców i ich rodzin z Systemu Ewidencji Ludności ELUD (wersja DOS) oraz ELUD+ (wersja SQL) i z Systemu Informacji o Mieszkańcach, Właścicielach i Użytkownikach INFO+.
 • Przejmowanie danych osobowych wnioskodawców i ich rodzin z Systemu Obsługi Świadczeń Rodzinnych EZAR+.

Platforma systemowa

 • System operacyjny Microsoft Windows
 • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL