O RADIX

O Radix

Profil

RADIX jest prywatną firmą założoną w 1986 roku, specjalizującą się w wytwarzaniu oprogramowania dla administracji publicznej. Źródłem przychodów firmy jest sprzedaż własnego oprogramowania oraz świadczenie usług wdrożeniowych i szkoleniowych w jego zakresie. Rozwiązania RADIX są eksploatowane w kilkuset jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i oświatowych.

Oprogramowanie

Na pakiet oprogramowania RADIX składa się ponad 30 systemów dziedzinowych przeznaczonych do prowadzenia ewidencji, obsługi finansów i zarządzania, zintegrowanych z systemami zewnętrznymi takimi jak PESEL, ePUAP, PZ, WK, ZUS, MF i innymi. Poszczególne składniki oprogramowania RADIX mogą funkcjonować w połączeniu lub też niezależnie od siebie, co umożliwia ich łatwe dostosowanie do potrzeb i ewentualne stopniowe wdrażanie całego pakietu.

Usługi

Użytkownicy oprogramowania RADIX mogą korzystać z opieki serwisowej oraz wsparcia technicznego w zakresie instalacji i konfiguracji poszczególnych składników oprogramowania. Na szybkie i efektywne dostosowanie programów do nowych wymagań wpływa wieloletnie doświadczenie w technologiach tworzenia oprogramowania oraz znajomość specyfiki prawa obowiązującego organy administracji publicznej.

Oś czasu

W 2013 roku, równolegle z wprowadzeniem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, został udostępniony nowy, dedykowany system do realizacji obowiązków wynikających z ustawy. W latach – odpowiednio – 2014 i 2016 system został rozszerzony o możliwość wymiany danych z firmami wywozowymi oraz o dostęp mieszkańców do stanu zobowiązań z możliwością składania deklaracji i płatności on-line po uwierzytelnieniu za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

W 2006 roku użytkownicy oprogramowania RADIX otrzymali pierwsze moduły działające w architekturze trójwarstwowej -- obsługiwane przez przeglądarkę internetową z poziomu dowolnego systemu operacyjnego, w oparciu o systemy i bazy danych instalowane na serwerach Microsoft lub Linux.

W roku 2000 RADIX wprowadza dystrybucję oprogramowania przez Internet, a w latach 2005 i 2007 oprogramowanie RADIX uzyskało świadectwa homologacji ówczesnego Ministerstwa Polityki Społecznej dla systemów obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

W 1997 roku został zaprezentowany pierwszy system pracujący w środowisku graficznym Microsoft Windows, a rok później do użytkowników oprogramowania RADIX trafiły systemy w architekturze klient-serwer.

Pierwsze wdrożenia RADIX w jednostkach samorządu terytorialnego miały miejsce w 1989 roku, a w 1992 roku system ewidencji ludności RADIX, pracujący jeszcze w środowisku MS-DOS, uzyskał homologację MSWiA.