STW+

Oprogramowanie

System Środki Trwałe STW+

System Środki Trwałe jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. System STW+ umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych i wyposażenia jednego lub wielu płatników z podziałem na działy i użytkowników, automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym, automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmiany wartości, drukowanie tabeli amortyzacyjnej i sprawozdania statystyki gminnej, wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych z podziałem na grupy i rodzaje, tworzenie spisów z natury, przeprowadzanie inwentaryzacji oraz ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie dla poszczególnych rodzajów KŚT.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System Środki Trwałe jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

System STW umożliwia:

 • prowadzenie kartoteki środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych dla jednego lub wielu płatników,
 • automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym,
 • automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmian wartości,
 • drukowanie tabeli amortyzacyjnej,
 • drukowanie sprawozdania statystyki gminnej,
 • wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych,
 • ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie,
 • automatyczne tworzenie arkuszy spisu z natury i zestawienia różnic inwentaryzacyjnych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej STW Mobile,
 • prowadzenie wieloletniego archiwum.
Do obsługi inwentaryzacji została wydana aplikacja STW Mobile, dostępna dla platform Android i iOS odpowiednio w sklepach Play oraz App Store. Dane spisu mogą zostać przesłane z STW+ do aplikacji mobilnej przez sieć lokalną lub Internet, następnie uzupełnione w aplikacji STW Mobile na podstawie danych faktycznych (w terenie, również w trybie offline) i przesłane zwrotnie do STW+. Dane o pozycjach dla poszczególnych spisów mogą być uzupełniane „ręcznie” poprzez zaznaczanie na liście zweryfikowanych pozycji albo automatycznie — poprzez skanowanie kodów kreskowych lub QR.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server