MKO+

Oprogramowanie

System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+

System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+ służy do prowadzenia rejestru mienia komunalnego: działek, użytków, budynków i innych obiektów, w tym rejestracji zmian i wieloletniego archiwum.

przeznaczenie

System umożliwia tworzenie rejestru na podstawie jednostek rejestrowych z systemu Ewidencji Gruntów EGRUN+ oraz tworzenie zestawień statystycznych i wykazów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cech wyróżniających system MKO+ należą:

  • synchronizacja z danymi ewidencyjnymi gruntów, użytków i budynków zarejestrowanymi w systemie RADIX EGRUN+ (ewidencja gruntów),
  • synchronizacja z danymi osób fizycznych zarejestrowanymi w systemie RADIX ELUD+ (rejestr mieszkańców),
  • synchronizacja z danymi osób niebędących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych zamieszkałych poza terenem gminy zarejestrowanymi w systemie RADIX INFO+,
  • podgląd danych o działkach zarejestrowanych w systemach RADIX EGW+ (użytkowanie wieczyste) i RADIX NDZ+ (dzierżawy),
  • podgląd danych o umowach dzierżawy zarejestrowanych w systemie RADIX NDZ+,
  • zasilanie danymi o działkach i użytkach systemu RADIX STW+ (środki trwałe),
  • możliwość podglądu lokalizacji budynków oraz działek na mapach OpenStreetMap i Geoportal.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server