UPR+

Oprogramowanie

System Nadawania Uprawnień UPR+

System Nadawania Uprawnień UPR+ jest przeznaczony do centralnego zarządzania uprawnieniami we wszystkich systemach pakietu RADIX. Umożliwia on zarejestrowanie użytkowników o różnych uprawnieniach i prawach dostępu do systemów. UPR+ umożliwia także wgląd w dzienniki wykorzystania funkcji (logi) oraz komunikację między administratorem a użytkownikami.

przeznaczenie

System UPR+ umożliwia:
 • definiowanie kartoteki nazw (nazwisk) wszystkich użytkowników, mających prawo do korzystania z systemów pakietu RADIX,
 • zdefiniowanie dla każdego użytkownika hasła dostępu,
 • nadanie uprawnień każdemu użytkownikowi do odczytu, modyfikacji lub rejestracji danych w wybranych programach pakietu lub tylko w niektórych operacjach poszczególnych programów (uprawnienia selektywne),
 • usuwanie użytkowników, zmianę ich uprawnień i haseł,
 • przydzielanie uprawnień zbiorczo np. księgowy, kasjer,
 • przeglądanie dziennika wykorzystania funkcji (logi),
 • podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników,
 • informowanie za pomocą komunikatów o logowaniu użytkowników w systemie,
 • prowadzenie ewidencji zastępstw, wskazywanie użytkowników zastępujących oraz określanie zakresu uprawnień; wnioski mogą być importowane z Portalu Pracownika RADIX ECP+,
 • obsługę wniosków o nadanie uprawnień do systemu informatycznego — wnioski mogą być importowane z Portalu Pracownika RADIX ECP+,
 • prowadzenie ewidencji uprawnień do systemów zewnętrznych,
 • blokowanie dostępu do systemów,
 • współpracę z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server