RZA+

Oprogramowanie

Rejestr umów, zaangażowania i zobowiązań RZA+

System RZA+ służy do obsługi merytorycznej i księgowej dokumentów angażujących środki budżetowe komórek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz do prowadzenia urzędowego rejestru umów. System pozwala dokonywać rozliczeń w powiązaniu z planem finansowym (w tym WPF) i danymi zarejestrowanymi w systemach RADIX FKB+ i Besti@.

przeznaczenie

System RZA+ umożliwia:
  • prowadzenie rejestru zaangażowania i zobowiązań (m. in. faktur),
  • prowadzenie urzędowego rejestru umów,
  • obsługę wniosków o zmianę planu,
  • projektowanie budżetu,
  • prowadzenie kartoteki przedsięwzięć wieloletnich (WPF).

System umożliwia prowadzenie budżetu w zakresie szczegółowości do poziomu zadań. Pracownik merytoryczny może zaproponować zadanie, a pracownik z przypisaną rolą skarbnika (i opcjonalnie kierownika) — zatwierdzić kwotę dla całego zadania lub w podziale na klasyfikacje. System umożliwia powiązanie zobowiązań i zaangażowania z wybranym zadaniem. Dzięki temu pracownik merytoryczny może mieć dostęp do informacji, ile środków zaangażowano i zrealizowano w związku z zadaniem lub jego częścią (pozycją zadania).

System umożliwia pracę użytkowników w określonym kontekście. Każdy pracownik może się poruszać w systemie w obrębie własnej jednostki, wydziału/referatu lub przypisanych do siebie zadań.

Dane o zarejestrowanym zaangażowaniu i zobowiązaniach mogą być przejmowane do kartotek faktur lub dowodów księgowych systemu FKB+. Pracownicy jednostki mogą — w ramach obsługiwanych przez siebie zadań — mieć dostęp do informacji o stanie realizacji płatności z tytułu zobowiązania (np. faktury) zarejestrowanej w systemie FKB+.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server