EGW+

Oprogramowanie

System Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów EGW+

System Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów EGW+ jest przeznaczony do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, tworzenia i drukowania decyzji dotyczących opłat rocznych oraz do prowadzenia wieloletniego archiwum. W systemie przechowywane są dane podatników i ich kart podatkowych, udostępniane do przeglądania i modyfikacji.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System EGW+ przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji opłat z tytułu przekształcenia gruntów oraz za użytkowanie wieczyste, tworzenia i drukowania decyzji (zaświadczeń) dotyczących opłat rocznych lub jednorazowych oraz prowadzenia wieloletniego archiwum opłat. W systemie przechowywane są zarejestrowane dane dotyczące podatników i ich kart podatkowych, udostępniane do przeglądania i modyfikacji.

System EGW+ umożliwia:

 • prowadzenie pełnej ewidencji kart podatników,
 • rejestrację kart podatników z automatycznym naliczeniem opłat,
 • możliwość rejestracji przekształceń własnościowych użytkowania wieczystego,
 • drukowanie decyzji dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • drukowanie pełnego rejestru wymiarowego oraz wykazów działek wg zdefiniowanych warunków,
 • prognozowanie i drukowanie zawiadomień o zmianach opłat,
 • prowadzenie wieloletniego archiwum,
 • wystawienie faktur, prowadzenie rejestru VAT,
 • eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego (ewidencja sprzedaży VAT - JPK_VAT, faktury VAT - JPK_FA),
 • współpracę z innymi systemami pakietu RADIX.
 • Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server