WYB+

Oprogramowanie

Rejestr Wyborców WYB+

System Rejestr Wyborców WYB służy do prowadzenia rejestru wyborców wg zasad określonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System WYB+ przeznaczony jest do:

  • prowadzenia stałego rejestru wyborców,
  • tworzenia spisu wyborców,
  • drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców,
  • sporządzania meldunków dla PKW,
  • organizacji wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin i jednostek niższego rzędu na podstawie danych z Centralnego Rejestru Wyborców,
  • obsługi danych wyborców pobranych z Centralnego Rejestru Wyborców za pośrednictwem systemu RADIX KSN+ w trybie teletransmisji danych.

Rejestr wyborców może być prowadzony w oparciu o dane:

  • zawarte w ewidencji mieszkańców systemu RADIX ELUD+ i dane zarejestrowane na wniosek wyborcy,
  • pobrane z Centralnego Rejestru Wyborców.

System WYB+ współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows
  • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL