WYB+

Oprogramowanie

Rejestr Wyborców WYB+

System Rejestr Wyborców WYB służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez Państwową Komisję Wyborców, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Rejestr wyborców jest prowadzony w oparciu o dane zawarte w rejestrze mieszkańców prowadzonym w systemie ELUD+ oraz o dane zarejestrowane na wniosek wyborcy.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System WYB+ przeznaczony jest do:

  • prowadzenia stałego rejestru wyborców,
  • emitowania spisu wyborców,
  • drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców,
  • sporządzania meldunków dla PKW.

Rejestr wyborców jest prowadzony w oparciu o dane zawarte w bazie ewidencji ludności systemu ELUD+ oraz o dane zarejestrowane na wniosek wyborcy. Na podstawie danych zawartych w Systemie Ewidencji Ludności ELUD+ przeprowadzana jest automatyczna selekcja osób zameldowanych na pobyt stały, które ukończyły 18 lat i przeniesienie ich do bazy osób wpisanych z urzędu.

System WYB+ współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows
  • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL