MAGAZYN+

Oprogramowanie

System Gospodarki Magazynowej MAGAZYN+

System Gospodarki Magazynowej MAGAZYN+ służy do prowadzenia ewidencji towarów w magazynie, ewidencji kontrahentów i sporządzania zestawień, w tym zestawień obrotów i stanów magazynowych.

przeznaczenie

System MAGAZYN+ przeznaczony jest do:
  • prowadzenia szczegółowych kartotek danych o towarach, dokumentach przychodowych i rozchodowych, wypisanych zamówieniach, wzorcach produktów oraz kartotek dostawców i odbiorców,
  • tworzenia i drukowania zestawień obrotów za wybrany okres czasu, ilości towarów w magazynie, przychodów i rozchodów,
  • wspomaganie w procesie inwentaryzacji,
  • generowania jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
  • drukowania dokumentów przychodowych i rozchodowych.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server