EZAR+

Oprogramowanie

System Obsługi Świadczeń Rodzinnych EZAR+

System Obsługi Świadczeń Rodzinnych EZAR+ powstał w celu ułatwienia pracy Urzędom i Instytucjom zajmującym się obsługą świadczeń rodzinnych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228, poz. 2255).

przeznaczenie

Przeznaczenie

System EZAR+ umożliwia:

Rejestrowanie i prowadzenie ewidencji

 • rejestrowanie i prowadzenie ewidencji wszystkich typów wniosków o świadczenia rodzinne;
 • rejestrowanie i prowadzenia ewidencji związanych ze składanymi wnioskami załączników;
 • rejestrowanie i prowadzenie ewidencji wnioskodawców, osób pobierających świadczenia oraz członków rodzin wraz z zaświadczeniami o dochodach;

Wystawianie decyzji

 • rodzaj i liczba świadczeń podpowiadane są automatycznie przez system, w zależności od typu składanego wniosku i danych świadczeniobiorców (np. wiek, stopień niepełnosprawności);
 • treść decyzji podpowiadana jest automatycznie przez system po kontroli złożenia wszystkich wymaganych załączników, w zależności od naliczonej kwoty dochodów na członka rodziny oraz danych świadczeniobiorców (np. wiek, stopień niepełnosprawności).

W systemie istnieje możliwość sparametryzowania wymagalności dokumentów poszczególnych rodzajów w zależności od składanego wniosku.

Wypłaty zasiłków

EZAR+ umożliwia sporządzenie i wydrukowanie:

 • list wypłat,
 • przekazów pieniężnych pocztowych;
 • druków przelewów na konta świadczeniobiorców.

Od wypłacanych zasiłków automatycznie naliczane są właściwe składki ZUS, a następnie odpowiednie dokumenty ZUS są sporządzane i przekazywane do Programu Płatnika.

Sprawozdawczość

Sporządzanie i wydruk: Sprawozdania rzeczowo-finansowego o zrealizowanych zadaniach z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Współpraca z innymi systemami

 • Przejmowanie danych osobowych wnioskodawców i członków ich rodzin z Systemu Ewidencji Ludności ELUD ( wersja DOS) oraz ELUD+ (wersja SQL) i z Systemu Informacji o Mieszkańcach, Właścicielach i Użytkownikach INFO+.
 • przekazywanie dokumentów ZUS (np. RCA) do Programu Płatnika

Platforma systemowa

 • System operacyjny Microsoft Windows
 • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL