PŁACE+

Oprogramowanie

System Płacowy PŁACE+

System PŁACE+, we współpracy z systemem KADRY+, służy do automatycznego sporządzania list płac zatrudnionych pracowników i drukowania zestawień płacowych.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System PŁACE przeznaczony jest do:

  • automatycznego sporządzania oraz drukowania list płac zatrudnionych pracowników
  • obsługi składek ubezpieczeniowych wg zasad zgodnych z reformą ubezpieczeń społecznych
  • automatycznego prowadzenia kartotek kasy zapomogowo-pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego
  • drukowania zestawień płacowych, odcinków wypłat, odcinków ZUS oraz dowolnych zaświadczeń i wykazów, także wg klasyfikacji budżetowej
  • automatycznego naliczania zasiłków
  • prowadzenia kart zasiłkowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS
  • emitowania odpowiednich dokumentów do programu Płatnik ZUS
  • prowadzenia wieloletniego archiwum.

W wersji wielozadaniowej systemu, przy współpracy z wersją wielozadaniową systemu KADRY+, możliwe jest zarejestrowanie i osobna obsługa wielu zadań budżetowych (niezależnych jednostek budżetowych).

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server