PŁACE+

Oprogramowanie

System Płacowy PŁACE+

System PŁACE+, we współpracy z systemem KADRY+, służy do automatycznego sporządzania list płac zatrudnionych pracowników i drukowania zestawień płacowych.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System PŁACE umożliwia:

 • automatyczne sporządzanie oraz drukowanie list płac zatrudnionych pracowników
 • obsługę składek ubezpieczeniowych wg zasad zgodnych z reformą ubezpieczeń społecznych
 • automatyczne prowadzenie kartotek kasy zapomogowo-pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego
 • drukowanie zestawień płacowych, odcinków wypłat, odcinków ZUS oraz dowolnych zaświadczeń i wykazów, także wg klasyfikacji budżetowej
 • automatyczne naliczanie zasiłków
 • prowadzenie kart zasiłkowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • emitowanie odpowiednich dokumentów do programu Płatnik ZUS
 • obsługę PPK wraz z generowaniem w formie elektronicznej dokumentów zgłoszeniowych/rozliczeniowych do instytucji finansowych
 • obsługę deklaracji/informacji PIT, łącznie z generowaniem, podpisywaniem i wysyłaniem w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych
 • wysyłanie procownikom informacji o wynagrodzeniach w formie wiadomości e-mail
 • automatyczne sporządzanie korekt list płac oraz wyrównań wynagrodzeń
 • eksportowanie w formie elektronicznej przelewów na konta osobiste pracowników (ROR), przelewów do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji
 • generowanie plików dla pracowników do autowypłat
 • definiowanie przez użytkownika nowych definicji list płac oraz składników płacowych z wykorzystaniem udostępnionych przez system algorytmów ich wyliczania
 • automatyczne wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wynagrodzenie 13)
 • obsługę wynagrodzeń nauczycieli, w tym automatyczne naliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
 • prowadzenie wieloletniego archiwum.

W wersji wielozadaniowej systemu, przy współpracy z wersją wielozadaniową systemu RADIX KADRY+, możliwe jest zarejestrowanie i osobna obsługa wielu zadań budżetowych (niezależnych jednostek budżetowych).

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server