Wsparcie

Platforma pomocy dla użytkowników oprogramowania RADIX. Dostęp wymaga uwierzytelnienia.

Połączenie zdalne z serwisem RADIX za pośrednictwem aplikacji TeamViewer dla Microsoft Windows. Pobierz plik i postępuj zgodnie z poleceniami konsultanta RADIX.

Aktualne wersje produkcyjne składników oprogramowania RADIX. Sprawdź czy Twoje oprogramowanie jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Pobieranie najnowszych aktualizacji oprogramowania RADIX i dokumentacji użytkownika. Dla administratorów IT.

Klucz publiczny RADIX do szyfrowania korespondencji z serwisem RADIX. Dla administratorów IT.