POST+

Oprogramowanie

System Naliczania Podatków od Środków Transportowych POST+

System POST+ jest przeznaczony do naliczania i prowadzenia ewidencji należnych podatków od środków transportowych. System może być wykorzystywany przez jednostki administracji samorządowej nie prowadzące ewidencji pojazdów, ale zobowiązane do naliczania właściwych podatków.

przeznaczenie

Podstawowe możliwości systemu:

  • prowadzenie ewidencji podatników — właścicieli pojazdów oraz naliczonych dla nich podatków,
  • rejestracja kart podatkowych pojazdów dla osób fizycznych i prawnych,
  • rejestracja deklaracji na podatek od środków transportowych,
  • importowanie deklaracji składanych drogą elektroniczną przez platformę ePUAP,
  • automatyczne naliczanie wysokości należnego podatku,
  • rejestracja wezwań, postanowień oraz decyzji dla podatników, którzy nie złożyli deklaracji,
  • obsługa plików XML przesyłanych ze starostwa,
  • współpraca z innymi systemami pakietu RADIX.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server