EGZ+

Oprogramowanie

System Obsługi Egzekucji EGZ+

System Obsługi Egzekucji EGZ+ jest przeznaczony do obsługi tytułów wykonawczych zarejestrowanych w systemie WIP+. Program rozszerza zakres funkcjonalny WIP+ i służy do usprawnienia procesu egzekucji tytułów wykonawczych.

przeznaczenie

Moduł umożliwia rejestrację danych wpisywanych w tytułach wykonawczych w zakresie nieobjętym funkcjonalnością systemu WIP+, tj. w sekcjach:

 • klauzula o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji,
 • potwierdzenie odbioru,
 • zakończenie egzekucji,
 • zmiany w stanie należności,
 • przydział tytułu wykonawczego,
 • zestawienie kosztów egzekucyjnych,
 • kwoty pobrane na podstawie niniejszego tytułu wykonawczego,
 • uwagi kontroli kasowej,
 • zawieszenie egzekucji.

Oprócz rejestracji danych w tytule wykonawczym, system umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji poborców i rejonów egzekucyjnych,
 • przydział tytułów do rejonów i poborców,
 • rejestrację czynności egzekucyjnych przez poborców w zakresie przydzielonych tytułów,
 • rejestrację pobranych kwot, w tym obliczanie kosztów egzekucyjnych i odsetek,
 • tworzenie wydruków (zawiadomień, protokołów) przewidzianych rozporządzeniem oraz dodatkowych druków dokumentujących wykonane czynności (protokół o stanie majątkowym zobowiązanego, raport o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, wystąpienie o udzielenie informacji),
 • dołączanie do tytułów dodatkowych dokumentów cyfrowych (wydruków, skanów) jako załączników,
 • wykonanie zestawień statystycznych dla poborców.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server