e-Doręczenia — integracja

2023-11-28

e-Doręczenia — integracja

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad integracją oprogramowania RADIX z platformą e-Doręczeń.

Integracja będzie obejmowała:

1. Sprawdzanie i pobieranie adresów skrzynek do e-Doręczeń z Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).
Usługa komunikacji z BAE będzie realizowana przez systemy RADIX posiadające kartotekę danych osobowych (np. POGRUN+, WIP+, GOK+) za pośrednictwem systemu RADIX INFO+ w wersji do obsługi usług internetowych.

2. Wymianę danych z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) polegającą na wysyłaniu i pobieraniu przesyłek oraz na pobieraniu dowodów doręczenia.
Usługa ta będzie realizowana przez system RADIX EOD+. Automatyczna wymiana danych z PURDE będzie możliwa również w przypadku posiadania systemów klasy EZD zewnętrznych dostawców, zintegrowanych z oprogramowaniem RADIX.