Aktualizacja systemu EZAR+

2022-09-22

Aktualizacja systemu EZAR+

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) zostanie udostępniona aktualizacja systemu EZAR+. W nowej wersji dodane zostaną następujące funkcjonalności:
 1. Obsługa wniosków:
  • rejestracja wniosków na nowe rodzaje paliw uwzględnione w ustawie,
  • weryfikacja wniosków poprzez:
   • sprawdzanie, czy gospodarstwo posiada pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
   • uzyskanie informacji wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (współpraca z systemem GOK+),
   • uzyskanie informacji z dodatku mieszkaniowego (współpraca z systemem NDM+),
   • uzyskanie informacji z rejestrów mieszkańców (współpraca z systemem ELUD+),
   • sprawdzenie deklaracji CEEB w kartotece deklaracji.
 2. Obsługa informacji/decyzji:
  • rejestracja informacji w sprawie udzielenia dodatku,
  • wysyłanie informacji drogą elektroniczną,
  • rejestracja decyzji, np. odmownej.
 3. Obsługa wypłat:
  • tworzenie i naliczanie list wypłat,
  • wydruki listy wypłat.