Zmiana certyfikatu do weryfikacji odpowiedzi z Węzła Krajowego w EBOI+

2022-09-01

Zmiana certyfikatu do weryfikacji odpowiedzi z Węzła Krajowego w EBOI+

W dniu 03.09.2022 kończy się ważność certyfikatu LOGIN_WS_EC, który w systemie RADIX EBOI+ służy do weryfikacji odpowiedzi z Węzła Krajowego. Centralny Ośrodek Informatyki (COI) w dniu 31.08.2022 udostępnił plik LOGIN_WS_EC.der z certyfikatem ważnym do 31.08.2024. Plik można pobrać klikając w poniższy link:
Certyfikat z kluczem publicznym do weryfikacji odpowiedzi z serwera WK (LOGIN_WS_EC)

Administratorzy systemów EBOI+, które uwierzytelniają użytkowników za pomocą usług Węzła Krajowego, powinni:

  1. Pobrać plik LOGIN_WS_EC.der, korzystając z ww. linku.
  2. Zalogować się do EBOI+ jako administrator.
  3. Wybrać Administracja->Certyfikaty.
  4. W sekcji "Wczytaj nowy" w polu "Cel" wybrać z listy rozwijanej pozycję "Odpowiedź (PZ i WK)".
  5. Kliknąć w przycisk "Wybierz plik", a następnie wskazać na dysku pobrany plik LOGIN_WS_EC.der.
  6. Pole "Hasło" pozostawić puste.
  7. Kliknąć w przycisk "Wczytaj" (powinien pojawić się komunikat systemu "Zainstalowano certyfikat wystawiony dla: LOGIN_WS_EC").
  8. Zweryfikować na liście certyfikatów, czy pojawiła się nowa pozycja z nazwą LOGIN_WS_EC, z okresem ważności 31.08.2022-31.08.2024 i czy jest ona aktywna (certyfikat z datą ważności do 03.09.2022 też powinien pozostać aktywny).
  9. Zweryfikować poprawność logowania z wykorzystaniem usług Węzła Krajowego.