Wymiana klucza do obsługi aplikacji eTW

2022-07-05

Wymiana klucza do obsługi aplikacji eTW

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, w terminie do 25 lipca br. konieczna jest wymiana w systemie INFO+ klucza dostępu (tzw. X-API Key) umożliwiającego obsługę elektronicznych tytułów wykonawczych. W tym celu należy zalogować się do aplikacji eTW i wygenerować nowy klucz dostępu zgodnie z instrukcją dostępną na stronach is-szczecin.pl (sekcja 4.4 Tokeny dostępowe). Wygenerowany klucz dostępu należy zapisać w Opcjach systemu INFO+ zgodnie z opisem w rozdziale 9.9.2 podręcznika użytkownika systemu INFO+.