Zmiana procedury udostępniania aktualizacji oprogramowania RADIX

2017-04-04

Zmiana procedury udostępniania aktualizacji oprogramowania RADIX

Uprzejmie informujemy, że została zmieniona procedura dystrybucji plików aktualizacyjnych oprogramowania RADIX dostarczanych w ramach gwarancji lub opieki autorskiej:

 1. Plik konfiguracyjny RADIX.DBF został zastąpiony plikiem licencyjnym RADIX.LIC.
  Pliki licencyjne RADIX.LIC zostały udostępnione pocztą elektroniczną w dniu 3 kwietnia. Plik powinien być instalowany analogicznie do pliku konfiguracyjnego RADIX.DBF:
  • w aplikacjach webowych (np. PŁACE+, GOK+) w zasobie określonym w programie RxAdmin (widok Dane systemu RxAdmin, sekcja Parametry, pole Katalog pliku RADIX.LIC),
  • w systemach typu desktop (np. FKB+, WIP+) w zasobie wskazanym w zakładce Konfiguracja programu WinZarz w wersji 3.01 lub wyższej.
  Uwaga. Do prawidłowej obsługi pliku RADIX.LIC w aplikacjach webowych (np. PŁACE+, GOK+) wymagana jest instalacja klucza publicznego RADIX w programie RxAdmin (widok Dane systemu RxAdmin, sekcja Klucz publiczny RADIX). Klucz publiczny RADIX można pobrać ze stron radix.com.pl. Systemy typu desktop (np. FKB+, WIP+) nie wymagają instalacji klucza publicznego RADIX.
 2. Do informacji o dostępności aktualizacji oprogramowania RADIX wysyłanych pocztą elektroniczną nie są dołączane pliki aktualizacyjne.
  Pliki aktualizacji oprogramowania będzie można pobierać:
  • Ze stron radix.com.pl po uwierzytelnieniu plikiem licencyjnym RADIX.LIC. Plik RADIX.LIC oraz linki do pobierania plików aktualizacyjnych będą dołączane do informacji o dostępności aktualizacji wysyłanej pocztą elektroniczną.
  • Za pomocą programu RxAdmin w wersji 5.01 lub wyższej (automatycznie albo na żądanie, dotyczy zarówno aplikacji webowych jak i systemów typu desktop). W przypadku pobierania plików aktualizacyjnych za pomocą programu RxAdmin, plik licencyjny RADIX.LIC będzie automatycznie aktualizowany do najnowszej wersji.