JPK, konsolidacja VAT, rejestr umów — informacja

2016-09-30

JPK, konsolidacja VAT, rejestr umów — informacja

Jednolity Plik Kontrolny
Z początkiem lipca w oprogramowaniu RADIX została udostępniona nowa funkcjonalność pozwalająca na generowanie danych księgowych w postaci plików XML zgodnych ze strukturą JPK. W systemach FKB+, FAKTURA+, EBUD+, EGW+, EKO+ i NDZ+ obejmuje ona faktury VAT oraz ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, a w systemie FKB+ również wyciągi bankowe i księgi rachunkowe. W systemie FKB+ została udostępniona możliwość wczytywania faktur VAT oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formacie JPK. Aktualizacja oprogramowania w zakresie zgodności z nowym formatem jest bezpłatna dla użytkowników z aktualną gwarancją lub opieką autorską.

Konsolidacja VAT w JST
Z końcem września br. w systemie FKB+ zostanie udostępniona nowa funkcjonalność pozwalająca na generowanie deklaracji VAT-7. Źródłem danych do deklaracji będą kartoteka faktur systemu FKB+ i kartoteka plików JPK pobranych z systemów RADIX (FAKTURA+, EBUD+, EGW+, EKO+ i NDZ+) oraz z systemów innych producentów. Pozwoli to na generowanie zarówno deklaracji cząstkowych (dla wybranych jednostek), jak i deklaracji zbiorczej — zgodnie z wymogami tzw. centralizacji VAT. Aktualizacja oprogramowania w zakresie obsługi deklaracji VAT-7 jest bezpłatna dla użytkowników z aktualną gwarancją lub opieką autorską.

Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań
Z końcem br. będzie dostępny nowy system RADIX przeznaczony do prowadzenia:

  • rejestru umów, zleceń i porozumień zawartych przez JST,
  • kartoteki wniosków o zaangażowanie środków budżetowych,
  • ewidencji zobowiązań,
  • rozliczania umów, zaangażowań i zobowiązań w powiązaniu z planem finansowym i wykonaniem ewidencjonowanym w systemie FKB+.
System będzie współpracował z systemem RADIX FKB+ w zakresie automatycznego dekretowania zaangażowań i zobowiązań.