Rozszerzenie funkcjonalności systemu GOK+

2015-09-23

Rozszerzenie funkcjonalności systemu GOK+

W wersji 4.11 systemu GOK+ została dodana możliwość wymiany danych między urzędem a firmami wywozowymi. Komunikacja odbywa się za pomocą usługi internetowej udostępnianej po stronie urzędu przez system INFO+ z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu HTTPS.

Urząd może udostępnić firmom dane w zakresie listy punktów wywozowych oraz rodzaju i częstotliwości odbieranych pojemników. W oparciu o otrzymane dane, firmy wywozowe mogą tworzyć i aktualizować trasy wywozu i zlecenia odbioru. Informacja o zarejestrowanych trasach i zleceniach jest przekazywana zwrotnie do urzędu. Z kolei z urzędu do firm mogą być na bieżąco przesyłane informacje niezbędne do aktualizacji tras i zleceń.

Szerszy opis funkcjonalności jest dostępny w rozdziale 10.6 aktualnej dokumentacji użytkownika (str. 123) oraz w pliku pomocy systemu GOK+.