Wspieramy cyfrową administrację
w Polsce

Upraszczamy pracę
z ewidencjami

Nadajemy formę
rozproszonym danym

Pracujemy na szczegółach,
myśląc o całości

Dostarczamy nowoczesnych rozwiązań
do stosowania przez lata

Radix
Dla urzędników.
Dla przedsiębiorców.
Dla mieszkańców.

Informacje

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad integracją oprogramowania RADIX z platformą Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Integracja będzie obejmowała otrzymywanie...

Uprzejmie informujemy, że do końca grudnia planujemy udostępnienie w systemie EZAR+ modułu obsługi dodatków wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 o dodatku...

Informujemy, że z dniem 1 marca br. zmienił się sposób funkcjonowania serwisu RADIX. Uwagi dotyczące działania oprogramowania należy kierować wyłącznie poprzez system RADIX Helpdesk. Na...