STW+

Oprogramowanie

System Środki Trwałe STW+

System Środki Trwałe STW jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. System STW umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych i wyposażenia jednego lub wielu płatników z podziałem na działy i użytkowników, automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym, automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmiany wartości, drukowanie tabeli amortyzacyjnej, wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych z podziałem na grupy i rodzaje oraz ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie dla poszczególnych rodzajów KŚT.

przeznaczenie

Przeznaczenie

System Środki Trwałe jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

System STW umożliwia:

  • prowadzenie kartoteki środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych dla jednego lub wielu płatników,
  • automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym,
  • automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmian wartości,
  • drukowanie tabeli amortyzacyjnej,
  • wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych,
  • ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie,
  • automatyczne tworzenie arkuszy spisu z natury i zestawienia różnic inwentaryzacyjnych,
  • prowadzenie wieloletniego archiwum.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server