REJ+

Oprogramowanie

System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+

System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+ służy do prowadzenia ewidencji i rejestrów wniosków/zgłoszeń, umów, decyzji/zezwoleń i naliczania związanych z nimi opłat w zakresie nie objętym dedykowanymi systemami pakietu RADIX.

przeznaczenie

Przeznaczenie

Obowiązujące prawo obliguje gminy do prowadzenia kilkudziesięciu różnego rodzajów ewidencji i rejestrów. Zasadnicza ich część prowadzona jest w systemach pakietu RADIX, takich jak ELUD+, USC+, POGRUN+, GOK+, WIP+, EGRUN+, EGW+ i ALK+. System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+ umożliwia obsługę pozostałych ewidencji i rejestrów. W aktualnej wersji systemu dostępne są następujące pozycje:

 1. Ewidencja umów na dostarczanie wody, odprowadzanie odpadów komunalnych i odbiór nieczystości płynnych
 2. Ewidencja właścicieli psów oraz wniosków i zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
 3. Rejestr wniosków i decyzji na zajęcie pasa drogowego
 4. Rejestr wniosków i decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
 5. Ewidencja zgłoszeń o występowaniu azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 6. Rejestr opłat cmentarnych
 7. Rejestr instytucji kultury
 8. Rejestr informacji o opłatach za zmniejszenie retencji
 9. Rejestr informacji o opłatach adiacenckich
 10. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego
 11. Rejestr oświadczeń przewoźników o zatrzymaniach na przystankach komunikacyjnych

Ze względu na architekturę systemu istnieje możliwość jego rozbudowy poprzez dodanie kolejnych ewidencji lub rejestrów — w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
 • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server