ECP+

Oprogramowanie

Portal Pracownika ECP+

Moduł ECP+ jest narzędziem przeznaczonym do rejestrowania czasu pracy oraz nieobecności. Moduł umożliwia pobieranie identyfikatorów pracowników zarejestrowanych w systemach RXADMIN i UPR+ oraz udostępnia dane o czasie pracy systemowi KADRY+.

przeznaczenie

ECP+ umożliwia uprawnionym pracownikom rejestrację czasu pracy (godzinę rozpoczęcia i zakończenia), nieobecności (wyjścia prywatne, służbowe i delegacje) i wniosków urlopowych. Przy współpracy z systemem KADRY+ można powiązać identyfikatory logujących się pracowników z umowami zarejestrowanymi w systemie KADRY+, co umożliwia przejmowanie do systemu KADRY+ danych o czasie pracy, nieobecnościach i złożonych za pośrednictwem ECP+ wniosków urlopowych.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server