Wspieramy cyfrową administrację
w Polsce

Upraszczamy pracę
z ewidencjami

Nadajemy formę
rozproszonym danym

Pracujemy na szczegółach,
myśląc o całości

Dostarczamy nowoczesnych rozwiązań
do stosowania przez lata

Radix
Dla urzędników.
Dla przedsiębiorców.
Dla mieszkańców.

Informacje

Informujemy, że z dniem 1 marca br. zmienił się sposób funkcjonowania serwisu RADIX. Uwagi dotyczące działania oprogramowania należy kierować wyłącznie poprzez system RADIX Helpdesk. Na...

Od 23 października jest dostępna aktualizacja systemu STW+ w wersji webowej, tj. umożliwiająca pracę za pomocą przeglądarki internetowej. Funkcjonalność systemu w tej wersji została...

Uprzejmie informujemy, że w systemach FKB+ i RZA+ będzie dostępna możliwość pobierania faktur z PEF. Dane będą pobierane z wykorzystaniem API udostępnianego przez obu brokerów PEF. Do...