Aktualizacja STW+
[2019-10-23]

Od 23 października jest dostępna aktualizacja systemu STW+ w wersji webowej, tj. umożliwiająca pracę za pomocą przeglądarki internetowej. Funkcjonalność systemu w tej wersji została rozszerzona m.in. o możliwość inwentaryzacji z użyciem urządzeń mobilnych z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Android oraz iOS. Nowa wersja systemu jest dostępna do pobrania bezpłatnie dla wszystkich użytkowników STW+ z aktualną gwarancją lub opieką autorską. Instrukcja aktualizacji jest dostępna w rozdziale 14 aktualnego podręcznika użytkownika.

Platforma Elektronicznego Fakturowania
[2019-04-02]

Uprzejmie informujemy, że w systemach FKB+ i RZA+ będzie dostępna możliwość pobierania faktur z PEF. Dane będą pobierane z wykorzystaniem API udostępnianego przez obu brokerów PEF. Do realizacji połączenia FKB+/RZA+–PEF jest wymagany system RADIX INFO+.
Oprócz możliwości pobierania automatycznego poprzez system INFO+, w systemie FKB+ udostępniona będzie funkcjonalność importu faktury z pliku XML pobranego z PEF. W systemie RZA+ ww. funkcjonalność jest dostępna od wersji 2.04.73.

RODO — aktualizacje oprogramowania
[2018-05-14]

Uprzejmie informujemy, że przed wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zostaną udostępnione wersje aktualizacyjne systemów pakietu RADIX spełniające wymagania RODO.

Zmiana procedury udostępniania aktualizacji oprogramowania RADIX
[2017-04-04]

Uprzejmie informujemy, że została zmieniona procedura dystrybucji plików aktualizacyjnych oprogramowania RADIX dostarczanych w ramach gwarancji lub opieki autorskiej:

 1. Plik konfiguracyjny RADIX.DBF został zastąpiony plikiem licencyjnym RADIX.LIC.
  Pliki licencyjne RADIX.LIC zostały udostępnione pocztą elektroniczną w dniu 3 kwietnia. Plik powinien być instalowany analogicznie do pliku konfiguracyjnego RADIX.DBF:
  • w aplikacjach webowych (np. PŁACE+, GOK+) w zasobie określonym w programie RxAdmin (widok Dane systemu RxAdmin, sekcja Parametry, pole Katalog pliku RADIX.LIC),
  • w systemach typu desktop (np. FKB+, WIP+) w zasobie wskazanym w zakładce Konfiguracja programu WinZarz w wersji 3.01 lub wyższej.
  Uwaga. Do prawidłowej obsługi pliku RADIX.LIC w aplikacjach webowych (np. PŁACE+, GOK+) wymagana jest instalacja klucza publicznego RADIX w programie RxAdmin (widok Dane systemu RxAdmin, sekcja Klucz publiczny RADIX). Klucz publiczny RADIX można pobrać ze stron radix.com.pl. Systemy typu desktop (np. FKB+, WIP+) nie wymagają instalacji klucza publicznego RADIX.
 2. Do informacji o dostępności aktualizacji oprogramowania RADIX wysyłanych pocztą elektroniczną nie są dołączane pliki aktualizacyjne.
  Pliki aktualizacji oprogramowania będzie można pobierać:
  • Ze stron radix.com.pl po uwierzytelnieniu plikiem licencyjnym RADIX.LIC. Plik RADIX.LIC oraz linki do pobierania plików aktualizacyjnych będą dołączane do informacji o dostępności aktualizacji wysyłanej pocztą elektroniczną.
  • Za pomocą programu RxAdmin w wersji 5.01 lub wyższej (automatycznie albo na żądanie, dotyczy zarówno aplikacji webowych jak i systemów typu desktop). W przypadku pobierania plików aktualizacyjnych za pomocą programu RxAdmin, plik licencyjny RADIX.LIC będzie automatycznie aktualizowany do najnowszej wersji.

EBOI+ w Gminie Leżajsk
[2016-10-13]

Dobiegają końca wdrożenia systemu RADIX EBOI+ objęte akcją pilotażową. Miło nam poinformować, że z początkiem października 2016 r. zostało udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta w Gminie Leżajsk. W systemie EBOI+ interesanci uwierzytelnieni profilem zaufanym mogą sprawdzić swoje należności z tytułu podatków i opłat oraz dokonać płatności drogą elektroniczną. Więcej informacji na stronach serwisu internetowego Gminy Leżajsk.

JPK, konsolidacja VAT, rejestr umów — informacja
[2016-09-30]

Jednolity Plik Kontrolny
Z początkiem lipca w oprogramowaniu RADIX została udostępniona nowa funkcjonalność pozwalająca na generowanie danych księgowych w postaci plików XML zgodnych ze strukturą JPK. W systemach FKB+, FAKTURA+, EBUD+, EGW+, EKO+ i NDZ+ obejmuje ona faktury VAT oraz ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, a w systemie FKB+ również wyciągi bankowe i księgi rachunkowe. W systemie FKB+ została udostępniona możliwość wczytywania faktur VAT oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formacie JPK. Aktualizacja oprogramowania w zakresie zgodności z nowym formatem jest bezpłatna dla użytkowników z aktualną gwarancją lub opieką autorską.

Konsolidacja VAT w JST
Z końcem września br. w systemie FKB+ zostanie udostępniona nowa funkcjonalność pozwalająca na generowanie deklaracji VAT-7. Źródłem danych do deklaracji będą kartoteka faktur systemu FKB+ i kartoteka plików JPK pobranych z systemów RADIX (FAKTURA+, EBUD+, EGW+, EKO+ i NDZ+) oraz z systemów innych producentów. Pozwoli to na generowanie zarówno deklaracji cząstkowych (dla wybranych jednostek), jak i deklaracji zbiorczej — zgodnie z wymogami tzw. centralizacji VAT. Aktualizacja oprogramowania w zakresie obsługi deklaracji VAT-7 jest bezpłatna dla użytkowników z aktualną gwarancją lub opieką autorską.

Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań
Z końcem br. będzie dostępny nowy system RADIX przeznaczony do prowadzenia:

 • rejestru umów, zleceń i porozumień zawartych przez JST,
 • kartoteki wniosków o zaangażowanie środków budżetowych,
 • ewidencji zobowiązań,
 • rozliczania umów, zaangażowań i zobowiązań w powiązaniu z planem finansowym i wykonaniem ewidencjonowanym w systemie FKB+.
System będzie współpracował z systemem RADIX FKB+ w zakresie automatycznego dekretowania zaangażowań i zobowiązań.

UPR+ — nowy system w ofercie
[2016-03-30]

System UPR+ jest przeznaczony do centralnego zarządzania uprawnieniami w pakiecie RADIX, w tym do rejestracji użytkowników z różnymi poziomami uprawnień oraz do wglądu w dzienniki wykorzystania funkcji. Do końca czerwca br. system jest dostępny w promocyjnej cenie 990 zł (cena netto za wersję jednostanowiskową). Więcej informacji o zakresie funkcjonalnym zawiera skrócony opis systemu.

Rozszerzenie funkcjonalności systemu GOK+
[2015-09-23]

W wersji 4.11 systemu GOK+ została dodana możliwość wymiany danych między urzędem a firmami wywozowymi. Komunikacja odbywa się za pomocą usługi internetowej udostępnianej po stronie urzędu przez system INFO+ z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu HTTPS.

Urząd może udostępnić firmom dane w zakresie listy punktów wywozowych oraz rodzaju i częstotliwości odbieranych pojemników. W oparciu o otrzymane dane, firmy wywozowe mogą tworzyć i aktualizować trasy wywozu i zlecenia odbioru. Informacja o zarejestrowanych trasach i zleceniach jest przekazywana zwrotnie do urzędu. Z kolei z urzędu do firm mogą być na bieżąco przesyłane informacje niezbędne do aktualizacji tras i zleceń.

Szerszy opis funkcjonalności jest dostępny w rozdziale 10.6 aktualnej dokumentacji użytkownika (str. 123) oraz w pliku pomocy systemu GOK+.

System Obsługi Opłat Reklamowych — nowość w ofercie RADIX
[2015-07-21]

System służy do naliczania i ewidencji opłat reklamowych i kar pieniężnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). więcej informacji
© 2020 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności