EBOI+ w Gminie Leżajsk
[2016-10-13]

Dobiegają końca wdrożenia systemu RADIX EBOI+ objęte akcją pilotażową. Miło nam poinformować, że z początkiem października 2016 r. zostało udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta w Gminie Leżajsk. W systemie EBOI+ interesanci uwierzytelnieni profilem zaufanym mogą sprawdzić swoje należności z tytułu podatków i opłat oraz dokonać płatności drogą elektroniczną. Więcej informacji na stronach serwisu internetowego Gminy Leżajsk.

JPK, konsolidacja VAT, rejestr umów — informacja
[2016-09-30]

Jednolity Plik Kontrolny
Z początkiem lipca w oprogramowaniu RADIX została udostępniona nowa funkcjonalność pozwalająca na generowanie danych księgowych w postaci plików XML zgodnych ze strukturą JPK. W systemach FKB+, FAKTURA+, EBUD+, EGW+, EKO+ i NDZ+ obejmuje ona faktury VAT oraz ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, a w systemie FKB+ również wyciągi bankowe i księgi rachunkowe. W systemie FKB+ została udostępniona możliwość wczytywania faktur VAT oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formacie JPK. Aktualizacja oprogramowania w zakresie zgodności z nowym formatem jest bezpłatna dla użytkowników z aktualną gwarancją lub opieką autorską.

Konsolidacja VAT w JST
Z końcem września br. w systemie FKB+ zostanie udostępniona nowa funkcjonalność pozwalająca na generowanie deklaracji VAT-7. Źródłem danych do deklaracji będą kartoteka faktur systemu FKB+ i kartoteka plików JPK pobranych z systemów RADIX (FAKTURA+, EBUD+, EGW+, EKO+ i NDZ+) oraz z systemów innych producentów. Pozwoli to na generowanie zarówno deklaracji cząstkowych (dla wybranych jednostek), jak i deklaracji zbiorczej — zgodnie z wymogami tzw. centralizacji VAT. Aktualizacja oprogramowania w zakresie obsługi deklaracji VAT-7 jest bezpłatna dla użytkowników z aktualną gwarancją lub opieką autorską.

Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań
Z końcem br. będzie dostępny nowy system RADIX przeznaczony do prowadzenia:

 • rejestru umów, zleceń i porozumień zawartych przez JST,
 • kartoteki wniosków o zaangażowanie środków budżetowych,
 • ewidencji zobowiązań,
 • rozliczania umów, zaangażowań i zobowiązań w powiązaniu z planem finansowym i wykonaniem ewidencjonowanym w systemie FKB+.
System będzie współpracował z systemem RADIX FKB+ w zakresie automatycznego dekretowania zaangażowań i zobowiązań.

UPR+ — nowy system w ofercie
[2016-03-30]

System UPR+ jest przeznaczony do centralnego zarządzania uprawnieniami w pakiecie RADIX, w tym do rejestracji użytkowników z różnymi poziomami uprawnień oraz do wglądu w dzienniki wykorzystania funkcji. Do końca czerwca br. system jest dostępny w promocyjnej cenie 990 zł (cena netto za wersję jednostanowiskową). Więcej informacji o zakresie funkcjonalnym zawiera skrócony opis systemu.

Wymiana danych z CSIZS w systemach EZAR+ i FA+
[2015-12-15]

Dla użytkowników systemów RADIX EZAR+ i FA+ została udostępniona do pobrania rozszerzona instrukcja obsługi opisująca wymianę danych z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (aktualizacja: 26 kwietnia 2016).

Rozszerzenie funkcjonalności systemu GOK+
[2015-09-23]

W wersji 4.11 systemu GOK+ została dodana możliwość wymiany danych między urzędem a firmami wywozowymi. Komunikacja odbywa się za pomocą usługi internetowej udostępnianej po stronie urzędu przez system INFO+ z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu HTTPS.

Urząd może udostępnić firmom dane w zakresie listy punktów wywozowych oraz rodzaju i częstotliwości odbieranych pojemników. W oparciu o otrzymane dane, firmy wywozowe mogą tworzyć i aktualizować trasy wywozu i zlecenia odbioru. Informacja o zarejestrowanych trasach i zleceniach jest przekazywana zwrotnie do urzędu. Z kolei z urzędu do firm mogą być na bieżąco przesyłane informacje niezbędne do aktualizacji tras i zleceń.

Szerszy opis funkcjonalności jest dostępny w rozdziale 10.6 aktualnej dokumentacji użytkownika (str. 123) oraz w pliku pomocy systemu GOK+.

Aktualizacja RxAdmin
[2015-08-07]

Udostępniona została nowa wersja programu RxAdmin. Poczynając od wersji 4.01, program umożliwia automatyczne sprawdzanie i pobieranie aktualizacji systemów RADIX działających w oparciu o serwer aplikacji.

System Obsługi Opłat Reklamowych — nowość w ofercie RADIX
[2015-07-21]

System służy do naliczania i ewidencji opłat reklamowych i kar pieniężnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). więcej informacji

Podpis elektroniczny w systemie PŁACE+
[2015-01-26]

W związku z licznymi pytaniami udostępniony został rozszerzony opis obsługi podpisu elektronicznego w systemie PŁACE+. Opis można znaleźć w rozdziale 6 dokumentacji użytkownika systemu PŁACE+ (str. 54–58).

Informacja dla użytkowników systemów RADIX dla MS-DOS
[2015-01-02]

Uprzejmie informujemy, że rok 2015 będzie ostatnim, w którym będą utrzymywane systemy RADIX w wersjach dla systemu operacyjnego MS-DOS. Użytkowników systemów RADIX dla DOS zapraszamy do migracji posiadanych baz danych do systemów RADIX opracowanych w nowych technologiach — bardziej wydajnych, oferujących wyższe bezpieczeństwo danych i możliwość spełnienia wymagań prawnych w zakresie komunikacji z systemami zewnętrznymi.

Dostosowanie systemu ELUD+ do nowego systemu wymiany informacji
[2014-12-05]

W związku z pytaniami użytkowników systemów ELUD/ELUD+ dotyczącymi planowanego wprowadzenia nowego systemu wymiany informacji z centralnym Systemem Rejestrów Państwowych, uprzejmie informujemy, że:
 • w celu dostosowania systemu ELUD+ do nowego systemu wymiany informacji z rejestrami państwowymi, zostanie udostępniona aktualizacja modułu wymiany danych systemu ELUD+ (KSN+);
 • moduł KSN+ zapewni organom administracji samorządowej wsparcie zarówno realizacji zadań zleconych przez administrację centralną jak i specyficznych dla gmin, wymagających dostępu do rejestrów osobowych;
 • termin udostępnienia KSN+ będzie zbieżny z terminem wdrożenia w gminach nowego systemu wymiany informacji;
 • aktualizacja KSN+ zostanie przekazana użytkownikom w zwykłym trybie dostarczania aktualizacji, tj. bez opłat dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję lub opiekę autorską;
 • moduł KSN+ zostanie udostępniony w architekturze trójwarstwowej — uruchomienie będzie wymagało instalacji serwera aplikacji Apache Tomcat.

Dodatek energetyczny w systemie NDM/NDM+
[2013-12-04]

16 grudnia zostanie udostępniona aktualizacja systemu NDM/NDM+ umożliwiająca obsługę dodatku energetycznego: rejestrację wniosków, drukowanie decyzji, naliczanie wypłat i drukowanie list wypłat. Aktualizacja systemu NDM/NDM+ będzie bezpłatna dla użytkowników z aktualną gwarancją lub opieką autorską.

Moduł obsługi egzekucji systemu WIP+
[2013-12-04]

Dobiegają końca prace nad modułem systemu WIP+ przeznaczonym do obsługi egzekucji zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Moduł działa w oparciu o tytuły wykonawcze wystawiane w systemie WIP+, a jego zakres funkcjonalny obejmuje:
 • prowadzenie ewidencji poborców i rejonów egzekucyjnych,
 • przydział tytułów wykonawczych do rejonów i poborców,
 • rejestrację czynności i kosztów egzekucyjnych oraz kwot pobranych przez poborców w tytułach wykonawczych,
 • tworzenie wydruków (np. zawiadomień o zajęciach, protokołów) przewidzianych rozporządzeniem z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • dołączanie do tytułów dokumentów elektronicznych (wydruków, skanów) jako załączników,
 • wykonywanie zestawień statystycznych dla poborców.
Moduł będzie dostępny w drugiej połowie grudnia 2013 w cenie od 990 zł + 23% VAT za wersję jednostanowiskową. Więcej informacji na temat nowego modułu można uzyskać pisząc na adres radix@radix.com.pl.

Aktualizacja programu WinZarz
[2009-04-23]

22 kwietnia została udostępniona wersja 2.01 programu WinZarz, umożliwiająca tworzenie kopii baz danych oprogramowania RADIX z nieodwracalnie zastąpionymi danymi osobowymi oraz szyfrowanie plików. Zastąpienie danych osobowych w tworzonych kopiach baz danych umożliwia ich udostępnienie w celach serwisowych bez zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Użytkownicy pakietu RADIX mogą pobrać aktualizację programu i zaktualizowaną instrukcję obsługi z katalogu download.

Skrócony opis obsługi programu jest dostępny tutaj.

© 2017 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Systemy Komputerowe RADIX Sp. z o.o.) | Polityka prywatności