Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań

RZA+

System RZA+ służy do obsługi merytorycznej i księgowej dokumentów angażujących środki budżetowe komórek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Pozwala dokonywać rozliczeń w powiązaniu z planem finansowym i realizacją zarejestrowaną w bazie systemu FKB+. Wykorzystuje ustawowe słowniki obsługiwane przez systemy Besti@ i FKB+. Może służyć do prowadzenia urzędowego rejestru umów, rejestru zamówień publicznych, rejestru faktur, rejestru zadań.

System RZA+ umożliwia:

 • prowadzenie urzędowego rejestru umów, zawieranych przez komórki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru wszystkich rodzajów dokumentów angażujących środki budżetowe,
 • obsługę zaangażowania środków budżetowych przez pracowników merytorycznych i księgowych z kontrolą finansową wolnych środków dla każdej komórki organizacyjnej,
 • rejestrację faktur będących zobowiązaniami zarejestrowanego zaangażowania,
 • prowadzenie rejestru płatności,
 • dokonywanie rozliczeń w oparciu o zarejestrowane dane,
 • rejestrację przedsięwzięć, programów inwestycyjnych, zadań wydatkowych (inwestycyjnych i bieżących), zadań dochodowych, źródeł przychodów i rozchodów,
 • wykorzystanie licznych słowników, których zawartość wynika z odpowiednich ustaw jak również definiowanych przez użytkownika,
 • kontrolę uprawnień operatorów z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • raportowanie danych wg szablonów definiowanych przez użytkownika,
 • eksport danych w wielu formatach i zakresach definiowanych przez użytkownika,
 • import danych z systemów Besti@ i RADIX FKB+ zarówno bezpośrednio z baz danych jak również z plików XML wygenerowanych przez te systemy np. import słowników klasyfikacji budżetowej wyeksportowanych z systemu Besti@.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

 • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera),
 • serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server oraz serwer aplikacji Apache Tomcat.
© 2018 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Systemy Komputerowe RADIX Sp. z o.o.) | Polityka prywatności