System Obsługi Rejestrów i Umów

REJ+

System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+ służy do prowadzenia ewidencji i rejestrów wniosków/zgłoszeń, umów, decyzji/zezwoleń i naliczania związanych z nimi opłat w zakresie nie objętym dedykowanymi systemami pakietu RADIX.

Przeznaczenie

Obowiązujące prawo obliguje gminy do prowadzenia kilkudziesięciu różnego rodzajów ewidencji i rejestrów. Zasadnicza ich część prowadzona jest w systemach pakietu RADIX, takich jak ELUD+, USC+, POGRUN+, GOK+, WIP+, EGRUN+, EGW+ i ALK+. System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+ umożliwia obsługę pozostałych ewidencji i rejestrów. W aktualnej wersji systemu dostępne są następujące pozycje:

  1. Ewidencja umów na dostarczanie wody, odprowadzanie odpadów komunalnych i odbiór nieczystości płynnych
  2. Ewidencja właścicieli psów oraz wniosków i zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
  3. Rejestr wniosków i decyzji na zajęcie pasa drogowego
  4. Rejestr wniosków i decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
  5. Ewidencja zgłoszeń o występowaniu azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
  6. Rejestr opłat cmentarnych
  7. Rejestr instytucji kultury

Ze względu na architekturę systemu istnieje możliwość jego rozbudowy poprzez dodanie kolejnych ewidencji lub rejestrów — w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera),
  • serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server oraz serwer aplikacji Apache Tomcat.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności