Integracja z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW)

2021-06-23

Integracja z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW)

Uprzejmie informujemy, że dobiegają końca prace nad integracją oprogramowania RADIX z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW).

Automatyczna obsługa tytułów wykonawczych zarejestrowanych w systemie WIP+ jest realizowana przez system RADIX INFO+ (wersja pełna lub „start”) poprzez komunikację z API („bramką”) eTW.

Obsługa polega na:

  • nadawaniu zaszyfrowanych elektronicznych tytułów wykonawczych,
  • walidacji (kontroli formalnej) tytułu wykonawczego w zakresie zgodności ze schematem struktury dokumentu przed nadaniem,
  • sprawdzaniu statusu nadanych elektronicznych tytułów wykonawczych, w tym pobierania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Skorzystanie z tej możliwości wymaga złożenia „Wniosku wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW” i wskazania w nim od 1 do 2 administratorów lokalnych. W sekcji „D. WNIOSEK O WYDANIE KLUCZA DOSTĘPU (OPCJONALNIE)” należy zaznaczyć pole wyboru „Proszę o wydanie klucza dostępu”.

Alternatywnym sposobem komunikacji z platformą eTW (bez systemu RADIX INFO+) będzie ręczna rejestracja danych poprzez aplikację webową eTW.

Informacja o udostępnieniu funkcjonalności oraz instrukcja konfiguracji oprogramowania będą dostępne w opisach zmian aktualizacji systemów WIP+ i INFO+.

Wniosek oraz instrukcja jego wypełnienia, a także inne dokumenty, są dostępne do pobrania na stronie:

Aktualne komunikaty dotyczące Centralnego Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych są dostępne na stronie: