Kodowanie i odtwarzanie baz danych

[Przekazywanie baz | WinZarz | RxAdmin | Zwrot baz]

Przekazywanie baz danych

Przekazywanie baz danych między serwisem RADIX i użytkownikiem odbywa się z zastosowaniem technologii klucza publicznego.
Aby możliwe było bezpieczne przekazywanie danych do serwisu RADIX, plik z bazą danych musi być zakodowany przy pomocy klucza publicznego RADIX (klucz można pobrać tutaj). Kodowanie umożliwiają programy narzędziowe WinZarz i RxAdmin. Aktualne wersje ww. programów oraz instrukcje obsługi zawierające poszerzony opis postępowania i opis algorytmu kodowania danych można pobrać z katalogu download. Zakodowany plik można wysłać na adres poczty elektronicznej serwisu RADIX lub umieścić na serwerze FTP (ftp.radix.com.pl), po wcześniejszym uzgodnieniu z serwisem RADIX loginu i hasła.

Poniżej dostępne są opisy tworzenia kopii baz systemów pakietu RADIX z możliwością nieodwracalnej zamiany danych osobowych i szyfrowania. Do tworzenia kopii baz systemów typu desktop należy stosować program WinZarz, natomiast dla systemów w architekturze trójwarstwowej — program RxAdmin.

Program WinZarz

Do przygotowania zakodowanej kopii bazy z nieodwracalnie zamienionymi danymi osobowymi służy program WinZarz, dostarczany z każdym zakupionym systemem z pakietu RADIX pracującym na serwerze bazy danych w środowisku Windows™. Aktualną wersję programu WinZarz oraz instrukcję obsługi zawierającą poszerzony opis postępowania i opis algorytmu kodowania danych można pobrać z katalogu download.

Aby przygotować kopię bazy należy kolejno:

 1. Uruchomić program WinZarz i na zakładce Systemy wybrać źródło danych, wskazujące bazę danych przeznaczoną do kodowania. Kodowanie bazy - krok 1.
 2. Na zakładce Konfiguracja kliknąć przycisk Kodowanie bazy. Kodowanie bazy - krok 2.
 3. W oknie Kodowanie danych osobowych określić ścieżkę dostępu do pliku klucza publicznego RADIX (plik klucza jest dostępny tutaj), a następnie kliknąć przycisk Koduj. Kodowanie bazy - krok 3.
 4. Po wybraniu przycisku Koduj należy wskazać plik wykonywalny programu (np. POGRUN.EXE). Kodowanie bazy - krok 4.
 5. Po wskazaniu pliku wykonywalnego należy połączyć się z bazą danych. Kodowanie bazy - krok 5.
 6. Po uzyskaniu połączenia z bazą danych należy określić lokalizację i nazwę tworzonego wynikowego pliku archiwum. Kodowanie bazy - krok 6. Informacje o kodowanych polach zawierających dane osobowe zawarte w systemie wyświetlane są w czasie trwania kodowania w zakładce Postęp kodowania.

  Utworzony po zakończeniu procedury kodowania plik można następnie przesłać do serwisu RADIX.

Program RxAdmin

Z każdym zakupionym systemem pakietu RADIX pracującym w oparciu o serwer aplikacji jest dostarczany program RxAdmin. Program ten od wersji 3.04 umożliwia nieodwracalną zamianę danych osobowych w kopii bazy oraz zaszyfrowanie i przygotowanie pliku do przesłania do serwisu RADIX. Aktualną wersję programu RxAdmin oraz instrukcję obsługi zawierającą poszerzony opis postępowania i opis algorytmu kodowania danych można pobrać z katalogu download.

Aby przygotować kopię bazy należy kolejno:

 1. Zalogować się w programie RxAdmin i zainstalować w programie klucz publiczny RADIX. Plik z kluczem można pobrać ze strony RADIX. Po wejściu w dane systemu RxAdmin należy wybrać operację instalacja dla pozycji Klucz publiczny RADIX.
 2. RxAdmin - kodowanie bazy - krok 1.
 3. Następnie wskazać plik z pobranym kluczem i wybrać przycisk Pobierz.
 4. RxAdmin - kodowanie bazy - krok 2.
 5. Po zainstalowaniu klucza (jest to operacja jednorazowa – klucz pozostanie zainstalowany przy ponownych uruchomieniach programu) należy wybrać system, którego baza przeznaczona jest do zakodowania. W danych systemu należy odnaleźć pozycję Źródło danych i wybrać operację kodowanie.
 6. RxAdmin - kodowanie bazy - krok 3.
 7. Po pokazaniu się strony z parametrami kodowania należy wybrać przycisk Pobierz.
 8. RxAdmin - kodowanie bazy - krok 4.
 9. Następnie należy wygenerować link do zakodowanego pliku.
 10. RxAdmin - kodowanie bazy - krok 5.
 11. Tak przygotowany link można użyć do zapisania pliku przy pomocy polecenia Zapisz jako dostępnego w menu kontekstowym przeglądarki.
 12. RxAdmin - kodowanie bazy - krok 6.
 13. Utworzony w ten sposób plik można następnie przesłać do serwisu RADIX.
 14. Zwrot przekazanych baz danych

  W przypadku konieczności odesłania pliku z danymi przez serwis RADIX do użytkownika, użytkownik powinien udostępnić własny klucz publiczny oraz uzgodnić z serwisem RADIX sposób przekazania zakodowanego pliku. Serwis RADIX koduje dane w pliku o rozszerzeniu .ASN1RX i przekazuje je w uzgodniony sposób użytkownikowi.

  W celu odkodowania pliku należy kolejno:

  1. Uruchomić program WinZarz,
  2. W zakładce "Konfiguracja" wybrać przycisk "Odkodowanie".
  3. podać ścieżkę do pliku w formacie .ASN1RX oraz ścieżkę do klucza prywatnego użytkownika.
  4. Po wybraniu przycisku "OK" i wybraniu nazwy odkodowywanego pliku zostanie on zapisany na dysku.

© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Systemy Komputerowe RADIX Sp. z o.o.) | Polityka prywatności